Skip to main content

Digital Tomosynthesis of the Chest: Comparison of Patient Exposure Dose and Image Quality between Standard Default Setting and Low Dose Setting.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Nguyen, Quang Vinh; Nelmes, Guy; Huang, Mao Lin; Simoff, Simeon; Catchpoole, Daniel
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990763
PubMed Central
by Razmjoo, Hassan; Kooshanmehr, Mohammad Reza; Peyman, Alireza; Kor, Zahra; Mohammadesmaeil, Erfan
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604854
PubMed Central
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3972172
PubMed Central
by Yoo, Jin Young; Chung, Myung Jin; Choi, Boram; Jung, Hye Na; Koo, Ji Hyun; Bae, Young A; Jeon, Kyeongman; Byun, Hong Sik; Lee, Kyung Soo
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3303896
PubMed Central
by Ono, Koji; Hiraoka, Toru; Ono, Asami; Komatsu, Eiji; Shigenaga, Takehiko; Takaki, Hajime; Maeda, Toru; Ogusu, Hiroyuki; Yoshida, Shintaro; Fukushima, Kiyoyasu; Kai, Michiaki
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3755805
PubMed Central
by Sun, Jihang; Peng, Yun; Duan, Xiaomin; Yu, Tong; Zhang, Qifeng; Liu, Yong; Hu, Di
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020743
PubMed Central
by Guo, Hui; Liu, Wen-Ya; He, Xiao-Ye; Zhou, Xiao-Shan; Zeng, Qun-Li; Li, Bai-Yan
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542296
PubMed Central
by Yamashiro, Tsuneo; Miyara, Tetsuhiro; Honda, Osamu; Kamiya, Hisashi; Murata, Kiyoshi; Ohno, Yoshiharu; Tomiyama, Noriyuki; Moriya, Hiroshi; Koyama, Mitsuhiro; Noma, Satoshi; Kamiya, Ayano; Tanaka, Yuko; Murayama, Sadayuki
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143266
PubMed Central
by Hwang, Hye Jeon; Seo, Joon Beom; Lee, Jin Seong; Song, Jae-Woo; Kim, Song Soo; Lee, Hyun Joo; Lim, Chae Hun
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484291
PubMed Central
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3097781